Start BKV Jeugdatelier

HOORT, ZEGT HET VOORT…….!

BKV JEUGDATELIER

Bergeijkse Kunstenaars Vereniging start met Jeugdatelier

Na indiening van het projectplan om een toekomstbestendig Jeugdatelier te starten en enkele constructieve gesprekken met wethouder Stef Luyten en beleidsmedewerker Peter Kamps, is het dan zover!
Daarmee is een lang gekoesterde wens van de Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV) in vervulling gegaan; de BKV heeft voor onbepaalde tijd de beschikking gekregen over een geweldig atelier aan de Dr. Rauppstraat 37 te Bergeijk.
De jeugd van de Bergeijkse basisscholen en leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen voortaan, bij voldoende belangstelling, op de maandagavonden (jeugd voortgezet onderwijs) woensdagmiddagen of donderdagmiddagen (jeugd basisscholen), afhankelijk van ieders voorkeur, kennis maken met allerlei kunstvormen.

Het aanbod van het jeugdatelier: beeldende vorming aan de hand van uiteenlopende materialen, technieken en projecten.
Er kan gewerkt worden aan groepsopdrachten en natuurlijk kan men ook met eigen ideeën aan de slag. Elk persoon kan zich uitleven onder begeleiding van bevoegde en ervaren vakdocenten.
Het jeugdatelier is vanaf maandagavond 9 september 2019 van start gegaan. maar inmiddels weer gestopt bij gebrek aan voldoende inschrijvingen van de jeugd die het voortgezet onderwijs volgen.
Kinderen van groep 4 t/m groep 8 op woensdagmiddag vanaf 14:00 tot 16:00 uur of op donderdagmiddag vanaf 15:30u. tot 17:30u. zijn van harte welkom.
het aanbod is in een aantal blokken ingedeeld, rekening houdend met de schoolvakanties. Het gaat om circa 6 tot 8 weken, afhankelijk van het thema of project.
De kosten per middag bedragen € 5,00, inclusief materialen.
Gezinnen met een klein budget kunnen via het zorgloket van de gemeente Bergeijk gebruik maken van een subsidie van het Jeugd en Cultuurfonds.

Kinderen kunnen zich opgeven voor het BKV-Jeugdatelier door hun gegevens (leeftijd, adres, telefoonnr. en E-mailadres ) via telefoonnr.
0031-(0)620745583 of bkvjeugdatelier@gmail.com – door te geven.

Let op… jezelf wel van tevoren per E-mail aanmelden via bovenstaand
E-mailadres.