Inschrijfformulier

  BKV lidmaatschap
  Van u als lid wordt verwacht dat u op jaarbasis minstens aan 1 activiteit deelneemt of 1 activiteit (mede) organiseert: tentoonstellingen, lezingen, workshops, atelierroutes, jeugdatelier, vrijwilligerswerk enz......
  Het BKV lidmaatschap is dus niet vrijblijvend! Het BKV lidmaatschap bedraagt € 50,- per jaar.
  Hiervoor is in de meeste gevallen deelname aan tentoonstellingen en lezingen gratis en workshops en uitstapjes tegen een gereduceerd bedrag.
  Alle organisatorische besluiten worden tijdens de Algemene Leden Vergadering (max. 2 x jaar) door de meerderheid van de aanwezige leden genomen.

  BKV vriend
  U kunt zich ook aanmelden als vriend van de BKV. - De kosten voor een dergelijk lidmaatschap bedraagt € 10,- per jaar.
  U kunt deelnemen aan de Algemene ledenvergaderingen waarbij u geen stemrecht heeft en u krijgt een kleinere reductie dan een BKV lid bij deelname aan lezingen, workshops en andere activiteiten.

  Het lidmaatschapsgeld kan worden over gemaakt op de rekening van de BKV: IBAN NL39RABO0130849928

  BKV jeugdatelier
  Met dit aanmeldingsformulier kunt u ook uw kind opgeven voor het BKV jeugd atelier (groep 4 t/m groep 8 basisschool).
  Het aanbod van het jeugdatelier wordt vanaf september 2022 aangeboden in blokken van 5 weken op woensdagmiddag van 14:00u. tot 16:00u. en op donderdagmiddag van 15:30u. tot 17:30u.
  Op de website van de BKV www.bergeijksekunstenaarsvereniging.nl kunt vindt u uitgebreide informatie m.b.t de deelname weken.
  Meld u uw kind, voorafgaand aan een nieuw blok, tijdig aan in verband met een maximaal aantal van 12 kinderen.
  De kosten voor deelname aan het BKV Jeugdatelier bedragen € 25,- per blok van 6 weken.
  Het deelnamegeld kan worden overgemaakt op de rekening van de BKV: IBAN NL39RABO0130849928

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder/voorzitter of secretaris van de BKV via het E-mailadres info@bergeijksekunstenaarsvereniging.nl of telefonisch via 0031-(0)620745583