Privacy verklaring

De Bergeijkse Kunstenaarsvereniging respecteer de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers m.b.t. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze leden hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd m.b.t. deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek aan deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook ‘De Website”): www.bergeijksekunstenaarsvereniging.nl
  2. Verantwoorlijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Bergeijkse Kunstenaarsvereniging, gevestigd te Hof 154f, 5571 CA  Bergeijk, KvK-nummer 5473193

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, publicitaire of politieke doeleinden, dan wel voor enige commerciéle aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen

Artikel 3 – De content van de website