Algemene Ledenvergadering BKV

Maandag 6 mei Algemene Leden Vergadering
20.00 uur Gemeenschapshuis Terlo – Inloop vanaf 19.30 uur

 • Welkom
 • Overdracht oud / nieuw – Met dank aan Jack, Johan en Daan
 • Financiën (kascommissie)
 • Jeugdatelier
 • Website
 • Huishoudelijk reglement/statuten (status vrienden?)
 • Contributie
 • Project stadspoorten
 • Kunst op ’t Loo
 • Evaluatie Koningsdag
 • Verzoek om Eerselse kunstenaars toe te laten tot BKV (lid/vriend?)
 • Verzoek leden Rietpen om mee te mogen doen aan open atelierroute, als die georganiseerd wordt
 • W v t  t k/rondvraag