Marcel van den Berg

Sinds de lagere school was het al een passie voor me om met pen of papier weer te geven wat ik zag. Maar ik ben pas sinds 2003 actief bezig met schilderen. Hiervoor heb ik eerst een aantal cursussen gevolgd waaronder 17-eeuwse stijl en portretten. In 2005 ben ik in Neerpelt naar de NIKO Academie Beeldende Kunst gegaan om de zevenjarige opleiding schilderkunst te volgen. Voorjaar 2012 is de opleiding afgerond. Tijdens de twee afsluitende specialisatie jaren heeft het portret centraal gestaan. Tegenwoordig wordt mijn tijd deeltijds ingevuld als kunstenaar waarbij ik vrij werk maak alsook in opdracht. in september 2013 ben ik begonnen met de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Fontys Hogeschool te Tilburg. De lang gekoesterder wens op les te kunnen gaan geven op school zal uiteindelijk ook in gevuld kunnen gaan worden.