Over BKV

 

Doelstelling BKV

De tweeledige doelstelling van de Bergeijkse Kunstenaars Vereniging, is vastgelegd in de statuten [i] onder artikel 2:

 1. Het stimuleren en realiseren van een sociaal maatschappelijk draagvlak in de ruimste zin van het woord, vooral binnen de gemeente Bergeijk, voor zowel culturele als kunstzinnige uitingen, c.q. projecten en het vestigen van de aandacht op kunst en kunstzinnige ontwikkelingen in zijn algemeenheid.
  Dit tracht de BKV onder meer te bereiken door:

  1. het organiseren van educatieve kunstprojecten op de Bergeijkse basisscholen
  2. De realisatie van het BKV Jeugdatelier
  3. Het geven van workshops voor de oudere jeugd en volwassenen.
  4. Het om de twee jaar afwisselend organiseren van een groepstentoonstelling en een atelierroute & Kunstroute van haar leden
  5. “Kunst in de etalage”
  6. In samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkelen van “groene” relatiegeschenken.
 2. Het desgevraagd adviseren van haar leden binnen de mogelijkheden van het bestuur c.q. vereniging.
  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. Op te komen voor de belangen van haar leden in zijn algemeenheid en specifiek binnen de gemeente Bergeijk
  2. Samenwerkingsverbanden aangaan met personen, instellingen c.q. organisaties, zoals Stichting Promotie Bergeijk en het Bergeijkse Centrummanagement, Art4You, ondernemingsverenigingen en overheden welke realisering van het doel van de vereniging mede kunnen bevorderen
  3. alle andere wettige middelen.
[i] De statuten dienen daarvoor te worden aangepast

Lidmaatschap:
Om lid te worden van de BKV dient u het Aanmeldingsformulier volledig in te vullen.

Ook kunt u contact opnemen met ons:

Velden met een * zijn verplicht