Het ontstaan

Overkoepelende Bergeijkse Kunstenaars Vereniging opgericht

Donderdag 17 november 2011 heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden van de Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV) in aanwezigheid van 25 kunstenaars en de betrokkenheid van stichting Promotie Bergeijk. De vereniging zal zijn deuren openzetten voor alles wat door een mens is gemaakt en dat tot doel heeft de menselijke zintuigen en geest te prikkelen door originaliteit en/of schoonheid. Dit kan beeldende kunst zijn (schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, fotografie), maar ook muziek, film, literatuur, theater, dans, architectuur en design.

De BKV heeft als doel Bergeijkse kunstenaars, vormgevers, designers en andere beoefenaars van de vrije kunsten samen te brengen. Maar ook het behartigen van ideële en materiële belangen bij overheid, bedrijfsleven, educatie en publiek. Dit doel kan worden bereikt door het organiseren van zowel op kunstenaars als op het publiek gerichte activiteiten in de breedste zin van het woord. Om ons doel te realiseren is samenwerking tussen personen, instellingen en overheden een belangrijk middel.

De BKV zal er in eerste plaats zijn voor de kunstenaars ten behoeve van de creatieve wisselwerking. Verder zal er, naast de op publiek gerichte activiteiten, voor de kunstenaars diverse activiteiten worden georganiseerd. Gedacht wordt aan lezingen, gastateliers, museumbezoek, exposities maar ook veel collectieve voordelen zoals inkoop van materiaal of promotionele activiteiten.

Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een vereniging van meer dan 70 kunstenaars en een flink aantal “vrienden van de BKV”.
Graag nodigen wij alle kunstenaars van Bergeijk uit zich bij onze vereniging aan te sluiten. Ook voor het bestuur van de vereniging worden leden gezocht. U kunt per  mail contact opnemen met Joseph van den Enden van het secretariaat indien u interesse heeft voor het lidmaatschap of een bestuursfunctie.
Als u interesse heeft om vriend te worden van de BKV kunt u dat ook aan het secretariaat laten weten.