Notulen ALV 18 oktober 2016

Wordt zo spoedig mogelijk na de ALV geplaatst.

Secretaris BKV